Phát hiện một loài thực vật mới thuộc họ Nhót (Elaeagnaceae)

Các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các nhà khoa học Nhật Bản, Campuchia và Thái Lan vừa phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Nhót (Elaeagnaceae) ở khu vực Đông Dương và Thái Lan; loài mới này được đặt tên là Elaeagnus elongatus Tagane & V.S. Dang.

Loài mới Elaeagnus elongatus Tagane & V.S. Dang được mô tả dựa theo mẫu vật thu từ Campuchia và Thái Lan, và trong đợt khảo sát gần nhất (năm 2014) của các nhà thực vật Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á thuộc Đại học Kyushu Nhật Bản thì loài này còn có vùng phân bố ở Vườn Quốc gia BiDoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam. Loài mới này có đặc điểm cây bụi trườn, cành non có lông gỉ sắc; lá có dạng elíp đến elíp xoan, kích thước (2,4-)3,2-10 x (1,1-)1,5-4,2 cm, đầu nhọn có mũi, gốc tròn đến nhọn; hoa lưỡng tính, mọc thành chùm từ 1-3 hoa ở nách lá; quả dạng hình xoan, dài 1,4-1,9 cm.

Đặc điểm nhận dạng loài Elaeagnus elongatus Tagane & V.S. Dang