HỘI NGHỊ HỢP TÁC GIỮA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐỂ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI LANGBIANG TỈNH LÂM ĐỒNG

Hội nghị Hợp tác giữa các bên có liên quan để bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang tỉnh Lâm Đồng
Ngày 7 tháng 11 năm 2019 tại Thành phố Đà Lạt, Ban quản lý Khu dữ trữ sinh quyển thế giới Langbiang tổ chức Hội nghị Hợp tác giữa các bên có liên quan để bảo tồn đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị Cơ quan Hợp tác Phát triển Nhật Bản (JICA) tài trợ trong khuân khổ Dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (hợp phần 3) được ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản đồng thực hiện

Tham gia Hội nghị có các thành viên Ban quản lý Khu dữ trữ sinh quyển Langbiang, đại diện Dự án JICA và đại diện các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế được mời tham dự Hội nghị đã nghe các bài trình bày và giới thiệu thành quả và vấn đề tồn tại khi triển khai giám sát tài nguyên rừng và giám sát đa dạng sinh học tại Khu DTSQTG Lang Biang; việc sử dụng nền tảng giải trình gen thế hệ mới trong đánh giá đa dạng thực vật tại Khu DTSQTG Lang Biang; trình bày nghiên cứu đa dạng họ dẻ (Fagaceae) ở VQG Bidoup – Núi Bà (hợp tác giữa Trường Đại học Kyusyu/Đại học Đà Lạt); mạng lưới quốc gia các khu sinh quyển thế giới của Việt Nam “Bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn”; giám sát đa dạng sinh học theo hệ thống “xây dựng dữ liệu cơ sở cho bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà”; giới thiệu hoạt động dự án Café-REDD tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tập trung vào mô hình cà phê nông lâm kết hợp và nâng cao chất lượng rừng cho REDD+ ở tỉnh Lâm Đồng; kế hoạch hợp tác Dự án GIZ-BIO và Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà; kết quả bảo hộ nhãn hiệu “Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang”. Tại Hội nghị các đại biểu về tham dự đã đặt ra những vấn đề thách thức sau khi Dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (hợp phần 3) kết thúc và thảo luận khả năng hợp tác của các nhà tài trợ trong nước và quốc tế hỗ trợ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu DTSQ TG Langbiag tỉnh Lâm Đồng