Đa tử trà lá nhỏ (Polyspora microphylla Luong, Nguyen et Truong một loài mới thuộc họ Chè (Theaceae) ở Việt Nam

Đa tử trà lá nhỏ (Polyspora microphylla Luong, Nguyen et Truong) là loài mới thuộc họ Chè (Theaceae). Đặc điểm cơ bản của loài là cây gỗ nhỡ. Lá hình bầu dục rất hẹp đến hình giáo ngược, dài 4-7,5 cm, rộng 1,3-2 cm; đầu lá tù, lõm ở giữa. Hoa 1-3 ở đầu cành, đường kính 2,5-3,5 cm, gần như không cuống. Lá bắc nhỏ 2-3, hình gần tròn, sớm rụng, cao 3-4 mm, rộng 3-4,5 mm, mặt ngoài có lông. Lá đài 5, hình gần tròn, cao 4-4,5 mm, rộng 4,5-5 mm, mặt ngoài có lông. Cánh hoa 5, hình trứng ngược, màu vàng nhạt, cao 1-2,2 cm, rộng 0,8-1,2 cm, mặt ngoài có lông. Bầu hình trứng, 5 ô, cao 3 mm, rộng 2,5 mm, có lông; vòi nhụy liền, dài 3-4mm, có lông ở gốc. Nhị nhiều, 3 vòng; chỉ nhị vàng, dài 4-5 mm, không lông. Quả hình bầu dục, rộng 8-9 mm, cao 1,6-2cm, trụ giữa dài 1,3-1,5 cm; quả 5 ô, mở 5 mảnh, mỗi ô 3-5 hạt. Hạt hình elip có cánh, rộng 3-3,5 mm, dài 7-8 mm.