Leo núi

Bạn có thể tự leo hoặc đi theo tour của các công ty du lịch đà lạt như Hoa Dalat Travel, nếu tự leo bạn sẽ đi theo lối đường mòn khoảng 2km là lên tới đỉnh Langbiang. Nếu đi theo tour bạn có thể tham khảo chương trình leo núi Langbiang của Hoa Dalat Travel.